Materiály

Oficiální materiály

Kniha Silovo Poselství

Silovo poselství

Poselství, které Silo uveřejnil v červenci 2002, se skládá ze tří částí: ”Kniha”, ”Zkušenost” a ”Cesta”. Kniha je již dlouho známa pod názvem Vnitřní Pohled. Zkušenost se skládá z osmi ceremonií, které jsou schopny vyvolat duchovní inspiraci a pozitivní změny v každodenním životě. Cesta je soubor úvah a doporučení k životu osobnímu, k mezilidským vztahům i k životu společenskému.
Stáhnout knihu
PDF, 356 kB
Komentáře k Silovu Poselství

Komentáře k Silovu poselství

Následující komentáře se nedotýkají všech témat Silova Poselství, ale pouze těch, u nichž se zdá být jejich okomentování potřebné pro lepší pochopení celého díla.
Stáhnout knihu
PDF, 225 kB

Silovy veřejné projevy

Silo - Punta de Vacas, 1969

Uzdravení od utrpení

4. května 1969
Punta de Vacas, Argentina
Silo - Punta de Vacas, 1999

30. výročí Humanistického hnutí

4. května 1999
Punta de Vacas, Argentina
Silo - Punta de Vacas, 2004

První výročí Komunity Poselství

4. května 2004
Punta de Vacas, Argentina
Silo - Punta de Vacas, 2005

Otevření sálu v Jižní Americe

7. května 2005
La Reja, Argentina
Silo - Punta de Vacas, 2007

Dny zkušeností

4. května 2007
Punta de Vacas, Argentina

Přenosy

Silo - Punta de Vacas, 2008

Zkušenost

Centrum studií Punta de Vacas, 2008